Перекласти сторінку

Аналітика

Про дотримання законодавства про освіту і працю при розподілі тижневого навантаження в закладах освіти Городнянського району

Про дотримання законодавства про освіту і працю при розподілі тижневого навантаження в закладах освіти Городнянського району

Про дотримання законодавства про освіту і працю при розподілі тижневого навантаження в закладах освіти Городнянського району.

 

Педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу та форми власності – це час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу.

Відповідно до норми «Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.1993 р. № 455 (з наступними змінами, внесеними наказом МОН України від 10.04.2000 р. № 73), норм галузевої, обласної та районної Угод, колективних договорів, прямим обов'язком керівника закладу освіти є доведення до відома педагогічних працівників наприкінці навчального року (до надання відпустки) інформації про педагогічне навантаження в наступному навчальному році. У випадку повної відсутності можливості забезпечити педагогічного працівника навчальним навантаженням, питання вирішується шляхом скорочення штату працюючих (із дотриманням чинного законодавства).

Дана норма наприкінці минулого навчального року була витримана в усіх закладах освіти. Нині діючий профком Городнянської районної гімназії відповідально ставиться до розподілу навантаження, відповідно змінився імідж первинної організації. Завдяки цьому, було зведено до мінімуму проблеми при фактичному розподілі навантаження на початку цього навчального року. Наприклад, в Городнянська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 попередній розподіл розглядався на розширеному засіданні профкому за участі кафедр, на яких очікувалось скорочення.

Необхідно відзначити, що все більше сільських шкіл реально проводять процедуру попереднього розподілу, і це приносить позитивні результати.

Відповідно до закону України «Про загальну середню освіту», Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 1993 року № 102, педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу та форми власності обсягом менше тарифної ставки встановлюється тільки за його згодою. Письмові заяви про надання згоди стали нормою. Директори вже не хочуть брати на себе відповідальність за порушення законодавства. Ця норма розширює права працівників та надає відкритості процесу розподілу навантаження. Жодної скарги щодо недотримання даної норми від педагогічних працівників не надійшло.

Навчальне навантаження між учителями, викладачами та іншими педагогічними працівниками розподіляється директором установи за узгодженням із профспілковим комітетом залежно від кількості годин, передбачених навчальними планами, наявності педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що склались у закладі (з дотриманням Кодексу законів про працю України).

Окрім педагогічного навантаження вчителя на тарифну ставку 18 навчальних годин на тиждень робочий час включає інші види педагогічної діяльності в такому відношенні до тарифної ставки:

класне керівництво - 20-25 %;

перевірка зошитів - 10-20 %;

майстернями - 15-20 %;

навчальними кабінетами - 10-15 %.

На жаль, у цьому році зведено до мінімуму оплата праці за завідування кабінетами, точніше, їх мінімальна кількість. І не тільки тому, що відділ освіти економить кошти, а і через невідповідність кабінету вимогам відповідного Положення.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається в разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю. До перерозподілу навчального навантаження ще на початку навчального року вимушені були вдатись у Макишинській ЗОШ І-ІІІ ст., де звільнилось відразу 2 вчителя, що працювали з неповним навантаженням. Молодий фахівець, що був прийнятий на їх місце призваний до лав Збройних Сил. Біля місяця була вакансія, далі години було розподілено між своїми педпрацівниками, що дало змогу працювати всім на повну ставку. Директором всі вимоги законодавства та побажання колективу були дотримані. Схожа ситуація в Ільмівській ЗОШ І-ІІ ст., де вчительці надано відпустку по вагітності та пологах, у Деревинській ЗОШ, де просто не заповнена вакансія. У всіх закладах директори порушень не допустили та зробили все можливе для своїх працівників.

Установлення неповного робочого часу (у тому числі педагогічним працівникам) регулюється ст. 56 Кодексу законів про працю України. Так, за угодою між працівником і власником чи вповноваженим органом (у даному випадку директором закладу освіти) неповний робочий день або неповний робочий тиждень може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом. Причому прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, у тому числі таку, яка перебуває під опікою, або здійснює догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку стосовно встановлення неповного робочого часу, має бути задоволене. Зазначеним категоріям жінок завжди надається можливість працювати на неповний робочий день. Всі такі випадки погоджуються зі мною.

Обсяг навчальної та іншої педагогічної роботи, яку може виконувати педагогічний працівник за основним місцем роботи, граничними розмірами не обмежується. До сих пір у нашому районі залишилось таке явище, як прийняття сумісників на строкові договори кілька років підряд, причому на те ж робоче місце.

Питання про тривалість робочої години педагогічного працівника регулюється посадовою Інструкцією, згідно з якою ставки заробітної плати педагогічних працівників установлюються, виходячи із витрат робочого часу в астрономічних годинах (60 хв). Короткі перерви, передбачені між уроками (лекціями), є робочим часом педагогічного працівника. Тривалість уроків і перерв установлюється відповідно до положення про навчальний заклад. Час на навчальні дисципліни визначається в академічних годинах (45 хв), крім 1-х класів, де навчаються діти шестирічного віку, - 35 хв, у 2-4-х класах - 40 хв. Скорочення тривалості уроку не є підставою для зменшення норми часу, що передбачається на вивчення предмета, і не є підставою для зменшення норми часу для оплати в розрізі чверті, півріччя, року. Збільшення кількості уроків у зв'язку зі зменшенням їх тривалості не означає збільшення навчального навантаження, установленого під час тарифікації.

Ця норма дотримується у всіх навчальних закладах.

Але не можна заперечувати той факт, що не у всіх закладах голови первинних організацій дотримуються процедури розподілу педагогічного навантаження. Формальне відношення часто призводить до проблем.

 

 

 

 

 

Голова РО Профспілки                               Г.М. Мироненко

Конструктор сайтів
Nethouse