Перекласти сторінку

Аналітика

Аналітична інформація районної організації

Аналітична інформація районної організації

 

Звіт про виконання

Угоди між відділом освіти Городнянської райдержадміністрації

і об’єднанням профспілок працівників освіти Городнянського району

у 2012 році

 


ЗАЙНЯТІСТЬ 

Відділ освіти за три місяці до намічуваних звільнень у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією закладів освіти, скороченням чисельності або штату працівників проводив консультації з районною організацією. В цьому році це стосувалось Пекурівської ЗОШ І-ІІ ст., в якій призупинено навчальний процес в зв’язку з відсутністю учнів. Не працевлаштованими залишились два педагогічні працівники, одна з яких перебуває у відпустці по догляду за дитиною, та два технічних працівники. Протягом періоду від попередження до звільнення пропонувались працівникам всі вакансії, які є в підвідомчих закладах, але вони не влаштовували працівників з різних причин.

Протягом цього року не проводилось скорочення чисельності працівників, так як серед них досягнуто згоди про розподіл навчальних годин.

Вивільнені працівники подали заяви до відділу освіти та перебувають на обліку, як такі, що шукають роботу.

Години з окремих предметів у початкових класах передаються лише спеціалістам з відповідних дисциплін, які не мають повного навантаження (іноземної мови, фізичної культури, образотворчого мистецтва, музики тощо), і лише за наявності письмової згоди вчителя. На цьому було наголошено на нараді директорів, жодної скарги на це положення не надходило.

На тимчасові вакансії приймаються інші працівники лише за строковим трудовим договором.

При виникненні вакансій або тимчасовій відсутності працівника, в першу чергу, як правило, завдяки позиції директорів шкіл, пропонуються ці посади працівникам даного навчального закладу, які бажають зайняти відповідну посаду і мають для цього необхідну освіту, кваліфікацію, стан здоров’я.

У даному розділі необхідно змінити положення пункту 3.1.17, в якому передбачити терміну два роки на можливість працевлаштування після звільнення за п.1 ст 40 КЗпП України.

Також логічно підняти пункт 3.1.29 до 3.1.27, відповідно змінивши наступну нумерацію.

Від імені районної організації я здійснюю контроль за оптимізацією мережі навчальних закладів.

На рівні первинних організацій необхідно здійснювати контроль за дотриманням штатних розписів, ознайомлювати з ними членів організації, що робиться не завжди.

Обов’язковою вимогою є передбачення у колективних договорах заходи щодо попередження безробіття та формування розділу „Зайнятість".

           

РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧИХ, ТРУДОВИХ ВІДНОСИН.

РЕЖИМ ПРАЦІ І ВІДПОЧИНКУ.

В цьому році відділ освіти співпрацював з органами влади на місцях та ініціював перед ними питання щодо збільшення обсягів видатків на освітню галузь, забезпечення фінансування в повному обсязі соціально захищених статей, у тому числі на своє булочасну виплату заробітної плати, матеріальної допомоги на оздоровлення, винагороди за сумлінну працю. Було запроваджено з квітня компетсвція проїзду до місця роботи і назад педагогічних працівників сільської місцевості. Але жодної копійки реально до цього часу компенсовано не було. Виплата повинна здійснюватись із статті витрат на відрядження, яка вже нерухома з квітня місяця.

Не дотримано пункту угоди щодо не застосування переведення   працюючих на контрактну форму трудового договору у трьох випадках. У двох з них сам   працівник виявив бажання працювати за контрактом, хоча не було умови наявності додатково соціально-побутових пільг. Третій контракт за моїм поданням було змінено безстроковий договір.

Залишається також недотриманою норма про укладення строкових трудових договорів з працівниками. Сумісники призначаються на навчальний рік.

Не укладаються строкові трудові договори з мотивів випробування працівників, що є позитивом.

Надається право бажаючим працювати на умовах неповного робочого часу із збереженням всіх гарантій, пільг, компенсацій, встановлених законодавством та угодою.

При розподілі навчального навантаження максимально дотримується наступність викладання, виховання у класах, групах майже у всіх закладах. Зразок колективного договору, який розповсюджений на всі первинні організації, містить положення про розподіл педагогічного навантаження.

Не у всіх закладах враховують право матерів, що знахо­дяться у відпустках по догляду за дітьми, вийти на роботу до закінчення терміну відпустки, тарифікувати таких жінок щороку нарівні з іншими педагогами.

З профорганізаціями погоджуються запровадження, зміна та перегляд норм праці, час початку і закінчення роботи, режим роботи, графіки змінності, графіки роботи, графіки відпусток, розклад уроків, застосування підсумованого обліку робочого часу, кошториси, штатні розклади. Додаток до Угоди та колективних договорів містить вичерпний перелік документів, які погоджуються.

Залучаются працівники до роботи в вихідні дні (олім­піади, змагання, чергування та інше) тільки за письмовим наказом з надан­ням іншого дня відпочинку.

Надається можливість приймання їжі в робочий час для працівників, де особливості роботи не дозволяють встановити перерву: сторожі, оператори котелень, кочегари, кухарі, підсобні робітники кухні та ін.

Надаються щорічні відпустки (або їх частина) працівникам протягом навчального року у випадках:

- необхідності санаторно-курортного лікування, з урахуванням часу, необхідного на проїзд;

- наступного звільнення (ст. 3 Закону України «Про відпустки»);

- приєднання (як перед, так і після) до відпустки по вагітності і пологах;

Надання щорічних додаткових відпусток згідно зі ст. 7 Закону України «Про відпустки» працівникам за роботу із шкідливими і важкими умови праці (додаток 1) неможливе через відсутність атестації робочих місць.

Щорічні додаткові відпустки згідно зі ст. 8 Закону України «Про відпустки» працівникам, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням надаються відповідно додатків до колективних договорів, як і відпустки за ненормований робочий день.

Попередній розподіл педагогічного навантаження оформляється наказом, який надається під розписку педагогічним працівникам, що дає змогу розпочати певні процедури в ситуаціях браку годин.

Так і залишилась невиконаною норма забезпечення закладів освіти методичною та фаховою літературою.

Районний комітет надаває допомогу і здійснює контроль за своєчасним і повним введенням в дію постанов Уряду, відомчих нормативних документів з питань організації та норм праці, трудових відносин. Роз'яснюється членам трудових колективів зміст нормативних документів щодо організації праці, їх прав та обов'язків. Систематично аналізується соціально-економічний стан працівників, вносяться пропозиції до органів виконавчої влади щодо посилення соціальної захищеності працівників освіти.

Проводиться навчання профспілкового активу з питань трудового законодавства.

Від імені районної організації постійно виходимо до вищестоящих профспілкових органів, органів державної влади з пропозиціями щодо врегулювання питань трудових відносин.

 

НОРМУВАННЯ І ОПЛАТА ПРАЦІ

Відділ освіти передбачає у кошторисах кошти на оплату заміни тимчасово відсутніх працівників у зв’язку з відпустками та тимчасовою непрацездатністю, індексацію, допомогу педагогічним працівникам на оздоровлення та щорічну грошову винагороду за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, на інші обов’язкові виплати. Але кошторисні призначення перед затвердженням на сесії районної ради, фінансовим управлінням РДА «скорочувались» під доведені зверху цифри.

Протягом року здійснюється оперативний контроль за ходом виплати заробітної плати, у тому числі компенсаційних виплат на відрядження. Тільки від районної організації було направлено більше двадцяти звернень до різних владних структур. Направляли звернення і первинні організації. В кінці року звернення направлялись і районною владою, і начальником відділу освіти. Все це не залишилось без уваги. Район, як і область в цілому, отримав дотацію для погашення більш ніж місячної заборгованості за жовтень та перевірку з кабміну. Результати перевірки ще будуть відомі. Наша активність допомогла запустити процес надання місцевим бюджетам позик більше граничного фонду перед виплатою коштів за щорічну відпустку. І, взагалі, протягом року було безліч фактів того, що отримують кошти ті, хто просить, вимагає і звертає на себе увагу.

Положення угоди щодо здійснення виплати заробітної плати два рази на місяць не пізніше 16 та 1 числа місяця не дотримувалось, а було рідким винятком.

Здійснюється доплата за роботу в нічний час у розмірі 40% посадового окладу.

Педагогічним працівникам щорічну грошову винагороду за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків було виплачено у розмірі 20% посадового окладу до Дня працівників освіти. Кошти на виплату щорічної грошової винагороди за угодою повинні бути передбачені окремим рядком в штатних розписах, чого не робиться.

Городнянська районна організація отримала свідоцтво про репрезентативність, тобто має право на проведення переговорів з представниками влади на рівні району та області та співпрацювати з Національною службою посередництва і примирення з метою сприяння виділенню з бюджету коштів на повне фінансування заробітної плати працівникам освіти.    

 

ОХОРОНА ПРАЦІ 

 

Не виділяються кошти на охорону праці в розмірі не менше 0,2 % від фонду оплати праці, що вже не перший рік є порушенням ст. 19 Закону України «Про охорону праці».

Не забезпечується фінансово проведення атестації робочих місць, не передбачається на це в межах бюджетних асигнувань.

Позитивом у забезпеченні охорони праці є безкоштовне проходження медичних оглядів, яке, слава Богу, у нас ще не забрали.

Не видається працівникам спецодяг та миючі засоби.

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ І СОЦІАЛЬНОГО

ПАРТНЕРСТВА

Зобов’язання відділу освіти відповідно до п. 3 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти передбачати у кошторисах установ і закладів витрати на преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам установ і закладів освіти, а також на стимулювання творчої праці й педагогічного новаторства керівних і педагогічних працівників у розмірах не менше 2 % планового фонду заробітної плати вкотре залишаються не виконаними.

Виплата компенсаційних витрат на відрядження відстає від реального часу на дев’ять місяців.

Забезпечувати реалізацію працівниками сільської місцевості та селищ міського типу права на безплатне користування житлом з опаленням і освітленням стає все більш проблематично через встановлений ліміт заробітної плати на державному рівні.

З відповідними профспілковими органами погоджуються нормативні акти, які стосуються трудових, соціально-економічних прав, гарантій, пільг і компенсацій працівникам.

Не відраховуються профспілковим організаціям кошти на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірі не менше 0,3 % фонду оплати праці відповідно до ст. 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

Запровадиться ведення квартирного обліку працівників, які потребують поліпшення житлових умов.

З метою створення педагогічним працівникам умов праці, які б максимально сприяли зарахуванню періодів трудової діяльності до страхового стажу для призначення відповідного виду пенсії:

-  при звільненні педагогічних праціників вивільнені години розподіляються у першу чергу між працівниками, які мають неповне навчальне навантаження;

-  залучаються до викладацької роботи працівники інших закладів лише за умови забезпечення штатних педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку заробітної плати.

Керівники навчальних закладів включають представників профспілкових комітетів до складу атестаційних і тарифікаційних комісій.

Спрямовувалась робота комітетів профспілки на організацію контролю за своєчасним введенням в дію нормативних документів з питань трудових відносин, організації нормування праці,   розподілу навчального навантаження,
дотримання   в установах і закладах освіти трудового законодавства.

Своєчасно   доводився   до   відома   профспілкових комітетів   змістнормативних   документів,   що   стосуються   соціально-економічних   інтересів працівників освіти.

Сторони Угоди домовились сприяти укладенню колективних договорів в усіх закладах освіти, впровадженню та поширенню практики проведення попередньої експертизи проектів колективних договорів щодо їх відповідності нормам законодавства, Генеральній, Галузевій та даній угодам, що дотримується постійно.

Представники відділу освіти, керівники закладів освіти на запрошення профспілкових органів брали протягом року участь в заходах профспілки, які спрямовані на захист трудових, соціально-економічних прав працівників (зустрічі, наради всіх рівнів).

 

СПРИЯННЯ РОБОТІ ГАЛУЗЕВИХ ПРОФСПІЛОК З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ, ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Не допускалось втручання керівників закладів та установ освіти у статутну діяльність організаційних ланок профспілок.

Відповідно до заяв членів профспілки утримуються з їх заробітної плати та інших виплат членські профспілкові внески.

Надаються для забезпечення діяльності профспілкових комітетів приміщення для проведення зборів, засідань, оргтехніка.

Забезпечується звільнення від основної роботи представників або позаштатних працівників профспілкових органів для участі у статутних заходах на різних рівнях, а також на час короткострокового навчання із збереженням заробітної плати.

Не допускалось звільнення з роботи за ініціативою адміністрації працівників, які обрані до складу профорганів і не звільнені від виробничої роботи, без згоди відповідного профоргану.

Пункт Угоди про надання головам первинних організацій за їх заявами щорічну оплачувану відпустку тривалістю три робочі дні, коли робота голови первинної організації не потребує заміни не про дубльований у всіх колективних договорах. Я пропоную внести його до проекту постанови нашого пленуму.

Районна організація Профспілки здійснювала громадський контроль за дотримання трудового законодавства, законодавства про оплату праці, охорону праці.

 

 

Голова РО            Г.М.Мироненко  

Конструктор сайтів
Nethouse