Перекласти сторінку

Аналітика

Звітна доповідь комітету Городнянської районної організації Профспілки працівників освіти і науки України

Звітна доповідь

комітету Городнянської районної організації

Профспілки працівників освіти і науки УкраїниГороднянська районна організація Профспілки працівників освіти і науки України включає 36 первинних організацій.

Станом на 10 грудня 2014 року районна організація Профспілки нараховувала 800 членів. За період з 1 січня 2010 року чисельність членів Профспілки зменшилась на 81 особу, в основному це відбулось за рахунок зменшення чисельності працюючих спілчан. Слід зазначити, що зменшився і відсоток профспілкового членства. П’ять років тому він складав 70%, зараз – 67%. Реєстр членів Профспілки на даний час ведеться в електронному вигляді, погоджується з головами первинних організацій. Не допускається двічі врахування однієї особи, навіть на роботі за сумісництвом. Ми прийшли до реального, свідомого членства в Профспілці.


Впродовж каденції, комітет спрямовував діяльність на підвищення соціального статусу працівників, поліпшення їхнього матеріального становища, професійного зростання.

У 2013 році визнана репрезентативною і отримала право ведення колективних переговорів для укладення угод на регіональному галузевому рівні. Соціальне партнерство впродовж п’яти років мало доволі різний характер, і, відповідно наслідки.

Укладено Угоду між відділом освіти Городнянської РДА та об’єднанням профспілок працівників освіти на 2011-2015 роки. Досягнуті в Угоді домовленості сприяли вирішенню питань умов і оплати праці, зокрема, за час простою через епідемії та зниження взимку температури, надання відпусток, виплати винагороди, встановлення надбавок, погодження основних документів закладів освіти тощо. Для прикладу: завдяки додатку до Угоди, у 2012 році здійснена компенсація проїзду педагогів сільських шкіл до місця роботи і назад, і, хоча, надалі фінансування призупинено, але є налагоджений механізм. Встановлені терміни виплати заробітної плати 1-го та 16-го числа дають змогу ставити освітян в першу чергу в районі та показувати заборгованість, яка виникає раніше інших районів. Колективні договори укладені у всіх закладах освіти, де є первинні організації. Основою для всіх є базовий текст, який розроблений на основі районної та обласної галузевих угод. Відповідно до специфіки закладу, вносяться зміни та доповнення. Так, у Городнянському МНВК доповнення до колдоговору дало змогу врегулювати питання постійної виплати надбавки за класність водіям шкільних автобусів. Сільські дошкільні заклади та клуб «Сучасник» уклали договори, сторону роботодавця в яких, крім адміністрації закладу, представляє і сільський голова. У колдоговірному регулюванні залишилось невирішеним питання щодо одногрупових дошкільних закладів. Проблемою є визначення їх статусу та кількість працюючих – три.

За даними ЦК Профспілки співпраця з органами влади сприяла щорічному збільшенню обсягів видатків на освіту, зокрема з 86,3 млрд. грн. - у 2011 році до 110,9 млрд. грн. - у 2014 році, що становило відповідно 6,6% та 7% від ВВП. Але через інфляцію реальної користі дане збільшення не принесло.

Впродовж 2011-2013 років базовий посадовий оклад ЄТС підвищувався тринадцять разів. Середній розмір посадових окладів педагогічних та науково-педагогічних працівників, порівняно з 2010 роком, збільшився на 42%, а мінімальна заробітна плата - на 32%. Середня заробітна плата працівників галузі збільшилась проти січня 2011 року на 39,5%. Підвищено посадові оклади працівників, посади яких віднесено до 1-6 тарифних розрядів. Здійснено перерахунок заробітної плати працівникам, посади яких віднесено до 1-5 тарифних розрядів, за всі три місяці 2013 року, починаючи з січня.

Проводиться виплата надбавок за вислугу років педагогічним працівникам у законодавчо гарантованих розмірах, допомога на оздоровлення при наданні відпустки педагогічним працівникам виплачувалась у розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати). Постійно наприкінці року та перед відпускною кампанією доводиться впливати різними методами на ситуацію із затримкою заробітної плати. Організовуються та проводяться зустрічі первинних організацій, трудових колективів з представниками влади різних рівнів, включно обласного рівня та Народних депутатів України. Вже традиційними стали звернення від первинних організацій, президії та районного комітету до органів влади всіх рівнів, включаючи Президента, Верховну Раду, Прем’єр-міністра, Кабмін, Міністества, обласну адміністрацію та раду з проханнями, або вимогами виплатити зароблене власною працею. За 5 років тільки від районної організації направлено - 127 звернень, з них тільки до вищих органів влади – 65.


Завдяки активним діям та акціям протесту вдалось добитись встановлення та реалізації права всіх педагогічних працівників на встановлення надбавок за престижність праці у фіксованому розмірі 20% посадового окладу. Наразі ми втрачаємо досягнуте. Вдалося зберегти надбавку за престижність праці у максимальному розмірі 20% на ставку заробітної плати в інтернатних закладах, завдяки обласному комітету через положення галузевої обласної Угоди. Дошкільні заклади міста втратили 10% з вересня, заклади освіти, підпорядковані відділу освіти – з середини жовтня. Не є втіхою те, що наш район в числі тих, що тримали максимальний розмір надбавки довше інших. Можливим вирішенням проблеми є введення відповідних положень в районну Угоду, за прикладом області.

Ми з вами стали активними учасниками законотворення. Розглянуто, внесено пропозицій та зауважень профспілковими організаціями різних рівнів, ЦК до 175 законопроектів, 250 проектів постанов Кабінету Міністрів України, 250 проектів наказів та інших нормативних документів. У 2014 році ще розглянуто та надано пропозицій більш як до 100 проектів нормативних актів.

Удосконалено норми нового порядку проходження атестації педагогічних працівників. Не допущено запровадження недосконалої Методики віднесення посад працівників бюджетної сфери до розрядів ЄТС. Затверджено кваліфікаційні характеристики посад педагогічних, науково-педагогічних працівників.

Опротестовано антисоціальний законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення окремих положень соціальної політики)». Не допущено винесення на розгляд Кабміну та Верховної Ради України антисоціального законопроекту «Про удосконалення норм законів з метою забезпечення фінансово-економічної стабілізації в Україні» щодо збільшення норми педагогічного навантаження, наповнюваності класів, груп дошкільних і позашкільних навчальних закладів, поділу класів на групи. Заблоковано наміри запровадження кількості студентів на одного викладача до 18 осіб. Вдалося не допустити прийняття законопроектів щодо запровадження ручного регулювання Урядом виплати надбавок, щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, встановлення доплат за виконання різних видів педагогічної роботи, надання допомоги на оздоровлення.

Внесено зміни до постанови Уряду 2014 року № 65 щодо можливості оплати навчальними закладами за рахунок видатків спеціального фонду комунальних послуг та енергоносіїв, установлення доплат за виконання обов'язків тимчасово відсутніх педагогічних працівників.

Скасовано пункт 14 постанови Кабінету Міністрів України № 530 та підвищено розмір сукупного доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, до 1710 гривень при забезпеченні сільських педагогів житлово-комунальними послугами.

Збережено право педагогічних працівників на пенсію за вислугу років. Запроваджено виплату грошової допомоги педпрацівникам у розмірі 10 пенсій при виході на пенсію за віком. Не допущено подальшого звуження прав пенсіонерів, зокрема, підвищення страхового стажу, збільшення стажу для призначення пенсій за вислугу років педпрацівникам, обмеження виплати пенсій працюючим пенсіонерам у розмірі 50%.

Заблоковано внесення змін до Держбюджету на 2014 рік щодо оптимізації штатної чисельності працівників навчальних закладів, надання примусово відпусток без збереження заробітної плати, встановлення режиму роботи на умовах неповного робочого часу, зменшення чи скасування стимулюючих виплат. Упереджено спроби влади запровадити ці протизаконні діяння шляхом надання у серпні поточного року доручення державним адміністраціям.

Наявна невизначеність щодо величини посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС з січня 2015 року, розмір якого з початку 2013 року заморожено на рівні 852 грн. Хоча зрозуміло всім на всіх рівнях, що І тарифний розряд не може бути нижчим мінімальної заробітної плати.

Недостатність фінансового забезпечення спричинила зменшення розмірів надбавок, доплат, винагороди педагогічним, науково-педагогічним працівникам. У повній мірі не забезпечено дотримання положень Галузевої угоди щодо виплати винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання обов’язків.

Необхідно змінити формульний розподіл міжбюджетних трансфертів з метою збільшення видатків для шкіл з малою чисельністю учнів.

Потребує удосконалення система пенсійного забезпечення педагогічних працівників з установленням рівня пенсій у розмірі 80-90% заробітної плати.

Все це – завдання для комітету та первинних організацій у подальшій діяльності. Тільки опираючись на активність і свідомість всіх спілчан, можна впливати на відношення влади до працюючих людей.

У ході проведення звітно-виборної кампанії у первинних організаціях доносилась активна позиція Профспілки щодо захисту соціально-економічних прав та інтересів спілчан.

Першочерговими завданнями є відстоювання при затвердженні Державного та місцевих бюджетів на 2015 та наступні роки обсягів видатків на освіту відповідно до законодавчо гарантованих розмірів, наближення розмірів оплати праці педагогічних працівників та спеціалістів освіти до гарантованих статтею 57 закону «Про освіту», встановлення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС вище мінімальної заробітної плати.


Вживалися заходи для забезпечення прав педагогічних працівників при підвищенні кваліфікації. На даний час всі гарантії збережено, проте, існує дворічна заборгованість з виплати коштів за відрядження.


Здійснювався громадський контроль за дотриманням трудового законодавства, проводились заходи для усунення виявлених порушень, надавалася безоплатна правова допомога та забезпечувалося представництво інтересів спілчан у органах державної влади та місцевого самоврядування. Було здійснено 25 перевірок різного виду щодо дотримання законодавства. Одним з прикладів результативності перевірки є недопущення утримання з педагогічних працівників податку за кошти, виплачені відповідно закону «По реструктуризації заборгованості по ст. 57 ЗУ «Про освіту». 1337 тільки зафіксованих звернень від спілчан та первинних організацій голові районної організації. Розроблена програма навчання голів первинних організацій як представників профспілки при здійсненні громадського контролю за дотриманням роботодавцями законодавств про працю.

Робота з громадського контролю за додержанням вимог законодавства з охорони та безпеки праці проводилась, але вона все далі стає формальністю через брак фінансування. Атестація робочих місць за умовами праці проведена тільки в міських садочках та інтернат них закладах.


Обстоювання духовних, соціально-культурних прав та інтересів членів Профспілки, їхніх сімей визначено Програмою діяльності Городнянської районної організації Профспілки працівників освіти і науки України на 2011 – 2015 роки.

Аналізуючи Програму, можна визначити, що далеко не всі її положення виконуються.

Районна організація Профспілки не змогла добитися реалізації положень статті 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» щодо відрахування профспілковим організаціям коштів на проведення в трудових колективах культурно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи. Не було проведено спільно з відділом освіти та райдержадміністрацією галузевих оглядів самодіяльної художньої творчості.

На рівні первинних організацій постійно проводяться культурно-масові заходи. Вкладаються також кошти у міроприємства на рівні району, які проводяться спільно із відділом освіти: серпневі конференції, свята до Дня працівників освіти, вшанування ветеранів та інші. Значна частина профбюджету направляється на новорічні подарунки дітям спілчан, а в минулому році невеликі солодкі сюрпризи одержали і самі члени профспілки до Нового року. Протягом каденції з бюджету районної організації для всіх вищезазначених витрат було виділено: 2010 рік - 37349 грн. (33%); 2011 рік - 37359 грн. (30%); 2012 рік - 39822 грн. (29%); 2013 рік – 46907 грн. (31%). Виходячи з цифр аналітики, можна говорити про достатню активність культурно-масової роботи, яку проводять первинні організації та районний комітет.

Традиційним стало вітання ветеранів Великої Вітчизняної війни освітян з Днем Перемоги. І хоча ветеранів стає все менше, витрати комітет на вітання не зменшує. В цьому році вони становили 1200 грн на придбання продуктових наборів для 5 ветеранів.

Для голів первинних організацій було організовано: у 2011 році виїзний семінар до м.Чернігів, у 2012 році поїздка до Національного дендрологічного парку Софіївка НАНУ. У 2013році – до Ічнянського району із зустріччю з колегами в первинній організації Парафіївської ЗОШ І-ІІІ ст. Культурна програма включала екскурсії до музею братів Ревуцьких в с.Іржавці та Качанівського національного історичного заповідника.


Кожного літа здійснюється оздоровлення дітей членів Профспілки. За рішенням президії кошти вкладаються у придбання путівок на узбережжя Чорного або Азовського морів. Чотири роки організатором виступав обласний комітет. У цьому році райком вніс батьківську плату за путівки фонду соціального страхування. Хоча кількість дітей, які оздоровлюються таким чином, невелика, ставка робиться на якість. Профспілкові кошти постійно складали більшу частину, ніж батьківська доплата, крім того, організовувалось перевезення та супровід.


Одним з напрямків роботи є спортивно-масова, яка проводиться відповідно до плану роботи комітету районної організації. Протягом 25 років, певною родзинкою нашої організації була Міжнародна спартакіада працівників освіти Городнянського, Добрушського та Климівського районів. Спартакіада для її учасників стала чимось на кшталт олімпійських ігор. Але події цього року поставили хрест на багаторічній дружбі. І ніхто зараз не зможе пророкувати можливість продовження змагань.

До Дня працівників освіти уже традиційним стало проведення районного шахового турніру, до якого цього річ добавились шашки. Проводився турнір з настільного тенісу, учасники якого наполягали на необхідності проведення таких змагань.


У період з грудня 2009 по листопад 2014 року проведено 11 пленумів, 29 засідань президії, на яких розглядалось різноманітних питань профспілкової діяльності. Роботу районної організації двічі вивчав обласний комітет Профспілки та у 2014 році – юридичний департамент ЦК.

Голова районної організації Профспілки є членом Громадської ради при райдержадміністрації. На жаль, у районній раді наша організація не представлена, жоден профактивіст не є депутатом.

Приділялась належна увага навчанню профспілкового активу. Розглянуто 43 питання різного спрямування із залученням фахівців обласного комітету, НМЦ ФПО та інших. Велику роль у правильній організації роботи голови і всього комітету відіграє навчання, яке проводить обком для голів РО.

Надавалась методична допомога первинним організаціям у вирішенні програмних завдань Профспілки.

У сучасному світі перебільшити роль інформації неможливо. Інформаційна робота в районній організації ґрунтується на традиційному розповсюдженні паперової інформації через скриньки закладів освіти, підписку періодичної профспілкової преси. Газета «Профспілкові вісті» підписується для всіх великих первинок, найменша кількість екземплярів буде у наступному році – 30. Для великих первинних організацій надходить «Бібліотечка голови профспілкового комітету». Крім того, основні важливі матеріали із сайтів та розсилок обласного комітету, ЦК, ФПУ розмножуються та розповсюджуються на заклади.

Створено сайт районної організації. Основне його завдання – інформація про діяльність Профспілки на всіх рівнях. А головне – районна організація зі своїми думками, проблемами, досвідом знаходиться у медійному просторі, про неї знають і бачать роботу. Завдяки навчанню та консультаціям фахівців обласного комітету, сайт буде вдосконалено.


Робота районної, первинних організацій та окремих активістів відзначена на різних профспілкових рівнях. З метою стимулювання профспілкової роботи спілчан, у січні 2013 року затверджене Положення про Почесну грамоту Городнянської районної організації. За 2 роки нею нагороджено 6 спілчан та 5 первинних організацій. Грамотами обласного комітету нагороджено 13 профспілкових активістів району та 2 первинних організації – Хоробицької ЗОШ І-ІІІ ст. та Городнянської ЗОШ І-ІІ ст. №2, яка, до речі, вважається однією з кращих в області. Маємо 2 грамоти Центрального комітету. У 2013 році мене було нагороджено нагрудним знаком ФПУ «Профспілкова відзнака». Все вищезазначене є оцінкою на всіх рівнях нашої роботи по захисту соціально-економічних та трудових прав спілчан.


Обсяг повсякденної роботи профспілкового активіста в нашій організації доволі значний, бо ми привчили спілчан до своєї роботи. Іноді навіть перебільшують наші можливості, але це є стимулом для росту в перспективі. Хочу подякувати членам президії та комітету, головам первинок за роботу протягом цих п’яти років. Зрозуміло, не все виходило так, як ми б того хотіли. Але, на мою думку, головне – це те, що серед членів районної організації нема випадкових людей, які не розуміють нащо їм Профспілка. Якість членства дає змогу вирішувати багато питань, бо відчувають нашу силу. Головне завдання тепер – не втратити досягнуте, розвивати його у форматі нового підходу держави до людей праці, донести до найвищої влади реальний стан життя простих людей. Це можна вирішити тільки, об’єднавши зусилля на рівні району, області, держави.


СИЛА В ЄДНОСТІ.

Конструктор сайтів
Nethouse