Перекласти сторінку

Новости

Вступне слово Прем'єр-міністра України Миколи Азарова на засіданні Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 року

Шановні члени Кабінету Міністрів!

Шановні запрошені!

Вчора у Санкт-Петербурзі відбулося засідання Ради глав Урядів країн СНД. Порядок денний засідання був надзвичайно насичений. І це було одне із найбільш результативних зібрань глав Урядів.

За його результатами було підписано біля 30-ти документів. Вони охоплюють дуже широкий спектр співробітництва в електроенергетиці, охороні здоров`я, туристичній сфері, підготовці науково-педагогічних кадрів, у сфері інформаційної безпеки, створення єдиного транспортного простору в СНД тощо.

Але головною метою дискусії стало обговорення стану виконання Угоди про зону вільної торгівлі між державами СНД. Це питання було внесено в порядок денний за нашою ініціативою – ініціативою України, яку підтримали всі глави Урядів СНД.

Я вважаю, що в сьогоднішніх надзвичайно складних умовах повноцінне та інтенсивне використання режиму вільної торгівлі – головна тема співробітництва в рамках СНД, головна конкурентна перевага держав СНД. У 2011 році вперше за 20-річну історію Співдружності, яку критикували за декларативність, малоефективність нам вдалося укласти угоду величезного і практичного значення про зону вільної торгівлі. І таким чином була відкрита нова сторінка діяльності Співдружності.

У 2012 році це дало можливість Україні з мінімальними втратами пройти період чергового погіршення кон`юнктури на наші товари на світових ринках. Натомість в 2013 році відбувся регрес у торгівлі і промисловій кооперації, в першу чергу саме через застосування штучних обмежень та різноманітних ускладнень у взаємній торгівлі. Україна втратила поточного року чверть обсягів торгівлі з країнами СНД. Кому потрібен такий сценарій? Нікому не потрібен.

Тому я думаю наші партнери в СНД почали приходити до усвідомлення, що в умовах світової рецесії, яка не завершується, як очікувалося, вільна торгівля на величезному ринку СНД – це така цінність, яка стоїть вище тимчасових протиріч та кон`юнктурних політичних міркувань.

На вчорашньому засіданні відбулася відверта дискусія, під час якої ми детально проаналізували проблеми, які виявила практика реалізації Угоди про вільну торгівлю. Спільний висновок глав Урядів СНД наступний: попри проблеми всередині економічного контуру Співдружності є можливості перспективи і механізми підтримки економічного зростання, яких немає зовні цього контуру. І це природно для великого ринку, історично прошитого коопераційними зв`язками, розподілом праці, спеціалізацією, навіть, звичками і уподобанням споживачів щодо цілого ряду товарів.

Я сподіваюсь, що вчорашнє засідання стане поворотним щодо активізації потенціалу розвитку, який міститься в Угоді про зону вільної торгівлі, оскільки всі усвідомили і відчули на практиці, що в умовах тривалих втрат від світової рецесії будувати нові бар'єри всередині СНД абсолютно неправильно і неприйнятно. Натомість ми зобов’язані використати механізми підтримки економічного зростання, якими на відміну від кон’юнктури світових ринків ми можемо управляти.

Такий підхід, у цілому підтриманий главами урядів СНД, дозволив досягти важливих для України домовленостей, яких ми довго добивались.

По-перше, буде продовжена робота з поетапної ліквідації експортних мит, які мають іноді абсолютні неприйнятні, небажані наслідки. Наприклад, надмірне експортне мито на російську нафту практично зупинило українську нафтопереробну галузь.

По-друге, буде продовжено розробку угоди щодо доступу до трубопровідного транспорту. Така угода відкриває для нас можливість постачання газу і нафти з Середньої Азії. Через радикальні протиріччя звучала навіть пропозиція відмовитись від цієї угоди, яка визначена нормою Договору про зону вільної торгівлі. Ми переконали партнерів, що інтереси треба узгоджувати, шукати стратегічні компроміси.

По-третє, глави урядів домовились розпочати розробку Угоди про вільну торгівлю послугами. Це взагалі зробить економічний простір СНД унікальним ринком як за обсягами, так і за можливостями. Достатньо нагадати, що наш експорт в країни СНД на 70% складається з продукції машинобудування, а машини треба обслугувати в процесі експлуатації, здійснювати модернізацію, сервісні ремонти і т. ін.

Я виділив тільки три, але фундаментальні домовленості, на яких буде сконцентровано увагу міністерств і відомств, відповідальних за ці процеси.

З наступного року Україна головує у СНД. Виконання досягнутих домовленостей щодо використання всіх можливостей зони вільної торгівлі буде головним і постійним пунктом порядку денного головування України. Я сподіваюсь, що спільними зусиллями в 2014 році ми усунемо всі бар'єри у взаємній торгівлі. Це абсолютно необхідно як противага рецесії на основних експортних ринках нашої країни. Крім того, наша увага буде зосереджена на створенні нових проектів і програм промислової кооперації СНД, які використовують конкурентні переваги наших країн у авіакосмічній галузі, транспортній сфері, суднобудуванні, АПК, ПЕК, науково-технічній сфері.

Забезпечувати роботу за таким порядком денним треба починати вже зараз. Так, для напрацювання Угоди про доступ до трубопровідного транспорту створюється Група високого рівня. Доручаю Віце-прем'єр-міністру Бойку Ю.А. разом з Міністерством енергетики і вугілля, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством закордонних справ визначити склад української частини цієї групи, обґрунтувати наші пропозиції щодо тексту угоди.

Завдання поставлено так, щоб у травні наступного року, коли в Києві відбудеться засідання глав урядів, внести на розгляд максимально погоджений проект угоди і підписати її.

Міністерству економічного розвитку і торгівлі разом з Міністерством юстиції, Міністерством закордонних справ доручаю протягом місяця розробити і після схвалення Урядом подати у Виконавчий комітет Співдружності Незалежних Держав проект документа, який деталізує і врегулює питання обґрунтованого застосування певних обмежень в торгівлі. При підготовці цього, я б сказав, "реґламенту захисних заходів" треба врахувати норму і практику Світової організації торгівлі, загальновизнані норми міжнародного права.

Міністерству економічного розвитку і торгівлі разом з Міністерством закордонних справ також доручаю здійснювати системний моніторинг виконання зобов'язань, визначених Угодою про зону вільної торгівлі СНД, щоб мати можливість попереджати суперечки та уникати необґрунтованих ускладнень у взаємній торгівлі. Наголошую, що генеральне завдання всієї цієї роботи – збільшення товарообігу в межах вільної торгівлі в СНД і таким чином підтримання економічного зростання.

Шановні члени Уряду!

Перше і головне питання нашого порядку денного – детальний розгляд економічної динаміки за 10 місяців поточного року і визначення заходів на подолання негативних тенденцій. Оприлюднені Держкомстатом відомості свідчать, що ми повинні скоригувати макроекономічні показники з огляду на підготовку проекту бюджету на наступний рік.

Ми повинні визначити абсолютно реалістичні показники бюджету 2014 року і увійти в новий рік з затвердженим фінансовим планом держави, адже саме збалансований бюджет є визначальним інструментом виправлення економічної ситуації. Головний фактор цієї ситуації – перш за все, скорочення обсягів промислового виробництва і пов'язане з цим зменшення обсягів будівельних робіт.

Нам абсолютно необхідно вжити енергійних заходів для покращення показників промислового виробництва. Перш за все, це залежить від ринків збуту і цін на промислову продукцію вітчизняного виробництва. На жаль, ми маємо справу з тривалим скороченням попиту на нашу продукцію на світових ринках, а з початку року – і на ринках Росії та Азії. Так, поточного року експорт товарів з України до Росії зменшився приблизно на 2 млрд. дол., експорт товарів до країн Азії зменшився на 10%. Суттєво зафіксоване зменшення експортних поставок до таких країн як Ізраїль (на 12,8%), Індія (на 15,6), Індонезія (на 31,4%), Республіка Корея (на 65%).

Другий негативний фактор, який суттєво знижує економічну активність, – це надмірна ціна на газ і нафту. Це призводить до скорочення виробництва, в ряді випадків – взагалі до зупинки, як, наприклад, у нафтопереробній галузі. Як наслідок, ми змушені відволікати величезні кошти на переведення енергетики на альтернативні гази і види палива.

Відповідно скоротилися ресурсні можливості для модернізації підприємств. Ще гостріше постало питання конкурентоспроможності вітчизняної промислової продукції, рентабельності підприємств. А скорочення рентабельності привело до скорочення капітальних видатків і відповідно до зменшення обсягів будівництва.

Як наслідок всього сказаного – зменшується і виручка підприємств, і доходи бюджету. А це вже прямо впливає на можливості фінансувати не тільки видатки розвитку, а і соціальні видатки.

Серйозні проблеми стоять перед Україною і у зв`язку з нашими зобов`язаннями перед Міжнародним валютним фондом. Вчора я отримав листа і хочу зацитувати декілька положень мовою оригіналу, перекладу:

"Умови: підвищення тарифів на газ і опалення для населення приблизно на 40%; зобов`язання заморожування базової заробітної плати, мінімальної заробітної плати, загальної номінальної заробітної плати на поточному рівні; суттєве скорочення видатків на бюджетні цілі; зниження субсидій в енергетиці; поступове згортання звільнення від ПДВ для сільського господарства і інших галузей та інші умови".

Хочу спитати наших критиків з фракцій "Удар", "Батьківщина", "Свобода" вони підтримують такі умови?

Сергію Геннадійовичу (Арбузов – ред.) Ви зараз будете у Верховній Раді, спитайте і доповісте Уряду.

Міністри, члени Кабінету Міністрів підтримують такі умови? Ми обговоримо це питання пізніше.

Такими заходами обумовлюється надання кредитів фонду в обсягах, необхідних для виконання фінансових зобов`язань перед самим же МВФ.

21.11.2013 | 10:57
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ

 

 

Немає коментарів

Додати коментар
Конструктор сайтів
Nethouse