Перекласти сторінку

Новости

Звернення Президії Федерації профспілок України до Президента України П.О. Порошенка стосовно недопущення зубожіння населення та налагодження соціального діалогу

Конституція України визначила нашу державу правовою і соціальною. За своєю суттю така держава повинна проводити потужну соціальну політику, сприяти розвитку соціально спрямованої ринкової економіки, забезпечувати стабільно високий рівень і якість життя громадян, соціальну стабільність у суспільстві. Реалізація цих завдань вимагає високого рівня соціальної і правової свідомості, відповідальності та ефективної взаємодії влади, бізнесу і профспілок, всього громадянського суспільства.
Члени Президії Федерації профспілок України відзначають, що реальна державна соціальна політика далека від конституційних норм – в її основу замість суспільно-прийнятних державних соціальних стандартів гідного життя і гідної праці покладено ідею соціальних мінімумів виживання: мінімальна зарплата, мінімальна пенсія, прожитковий мінімум тощо. При цьому встановлені розміри мінімальних державних соціальних стандартів і гарантій на практиці є штучно заниженими проти визначених законом величин, зокрема набір прожиткового мінімуму не переглядався з 2000 року. 
Дії попередньої влади, які були спрямовані на власне збагачення і розкрадання суспільних коштів, акумульованих з податків громадян та інших надходжень, породили систему соціальної несправедливості, тотальну корупцію, нехтування суспільної моралі і думки громадськості. Як наслідок – порожня казна, формування домінуючої частини бідного населення в країні, приниження прав громадян на гідне і справедливе життя, тотальна недовіра, а подекуди – і ненависть до владних структур. 
Уже нинішнім Урядом двічі запроваджено заходи жорсткої економії коштів, які призвели до зубожіння людини праці через стрімке зростання цін і тарифів на життєво необхідні послуги, що відбувається одночасно із підвищенням податків, заморожуванням державних соціальних стандартів та гарантій, зокрема мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. У липні ц.р. офіційний розмір мінімальної заробітної плати уже на 432 грн. або на 35,5% занижено порівняно з фактичним розміром прожиткового мінімуму для працездатних осіб, скоригованим на податок на доходи фізичних осіб, а для працівників бюджетної сфери недоплата складає щонайменше 798 грн. 

Наслідком заморожування й так низького розміру мінімальної заробітної плати стало падіння платоспроможності більшості громадян, яке, за прогнозами Мінекономрозвитку, продовжиться в 2015 році, що потребуватиме багатомільярдних видатків з бюджету на допомоги та субсидії малозабезпеченим верствам населення, зростання дотацій Пенсійному фонду, а також провокуватиме стрімке збільшення боргів за житлово-комунальні послуги тощо. Різке падіння спроможності громадян купувати товари та сплачувати за послуги невідворотно призведе до падіння їх виробництва вітчизняними підприємствами, а відтак – до скорочення зайнятості та росту армії безробітних. До кінця 2014 року вже очікується втрата понад одного мільйона робочих місць, а в 2015 році криза ринку праці поглиблюватиметься.
Швидкі темпи поширення бідності та поглиблення розриву в доходах багатих та бідних громадян посилюються неефективною вітчизняною податковою системою, а запропоновані виконавчою владою моделі її реформування не тільки не вирішують цю проблему, а ще більше посилюють соціальну несправедливість податкової політики по відношенню до людини праці. 
Президія ФПУ привертає увагу Президента України – гаранта Конституції, що в країні відбувається значне зростання масштабів і глибини бідності населення, більше половини бідних перебуває в стані злиденності, і ці негативні тенденції закладені Урядом і на наступний рік. 
Натомість Уряд не здійснює ефективних заходів для легалізації значної частини тіньового бізнесу, боротьби з «оптимізацією» податкових зобов’язань, збільшення оподаткування заможних верств, додаткового оподаткування тютюнових і горілчаних виробів, що принесло б до казни держави значно більше доходів, ніж усі антисоціальні обмеження. 
Профспілки попереджають: підвищення цін та тарифів, стрімке зростання інфляції та безробіття, зниження реального розміру доходів, і, в першу чергу, заробітної плати – вже призвело до значного загострення напруження в трудових колективах і в подальшому може спровокувати соціальний вибух у суспільстві. 
Водночас акцентуємо, що лише підвищення заробітної плати, яка має забезпечувати платоспроможність громадян для придбання вітчизняних товарів, своєчасної сплати комунальних платежів, дозволить відновити економічну активність, розширити сферу зайнятості, розпочати реальну боротьбу з бідністю та гігантським розривом між українськими реаліями та європейськими стандартами.
З метою упередження негативних наслідків для працівників і громадян України вважаємо вкрай необхідним:
- невідкладно прийняти Указ Президента України про сприяння зайнятості й забезпечення соціальних гарантій працівників в умовах структурних реформ;
- не допустити обмеження конституційних прав, скорочення рівня життя населення при прийнятті Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» та забезпечити максимально можливе зростання соціальних стандартів та гарантій при формуванні бюджетної політики на 2016-2017 роки;
- ратифікувати в повному обсязі Європейську соціальну хартію (переглянуту) та здійснювати реалізацію Угоди про асоціацію з Євросоюзом, суворо дотримуючись ратифікованих Україною конвенцій Міжнародної організації праці;
- удосконалити систему державних соціальних стандартів і гарантій і, в першу чергу, визначення прожиткового мінімуму відповідно до Конституції України та європейської практики з метою забезпечення розширеного відтворення трудового потенціалу країни;
- запровадити індексацію мінімальної заробітної плати, щоб після сплати податків не допустити зниження її реального розміру нижче фактичного прожиткового мінімуму; 
- ліквідувати дискримінацію в оплаті праці працівників бюджетної сфери та державних службовців, в першу чергу, – спеціалістів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, визначити етапність та чіткі терміни встановлення розміру тарифної ставки працівника І розряду ЄТС на законодавчо гарантованому рівні, а також оплати праці відповідно до Закону України «Про державну службу» від 17.11.2011 № 4050-VІ; 
- забезпечити реалізацію принципу соціальної справедливості при проведенні податкової реформи, не допустити зниження соціальних гарантій в системі загальнообов’язкового соціального страхування при перегляді розміру єдиного соціального внеску;
- для забезпечення ефективного державного нагляду (контролю) в сфері праці повернути повний обсяг повноважень державним інспекторам праці та з охорони праці відповідно до вимог Конвенцій МОП № 81 про інспекцію праці у промисловості й торгівлі та № 129 про інспекцію праці в сільському господарстві.
З метою мінімізації негативних наслідків кризи та запровадження компенсуючих механізмів Федерацією профспілок України сформовано перелік законодавчих ініціатив до Верховної Ради України.
Окремо акцентуємо, що суспільство має зрозуміти і сприйняти середньострокові і стратегічні цілі влади саме в сфері праці та соціальної політики. Проект державного бюджету на 2015 та 2016-2017 роки, всі закони і державні програми мають бути не тільки і не стільки націлені на бізнесові інтереси, а чітко відповідати на ключові питання, які ініційовані зміни сприятимуть:
зростанню сучасної легальної зайнятості та скороченню безробіття
зменшенню масштабів та глибини бідності, особливо серед працюючих
скороченню розриву між соціальними стандартами України та країн – нових членів Євросоюзу
зростанню рейтингу України при визначенні ООН індексу людського розвитку
Саме зараз має бути розгорнуто системну максимально публічну роботу з напрацювання проекту Стратегії соціальної політики України.
Ми впевнені, що в умовах складної суспільно-політичної та економічної ситуації в країні тільки конструктивний соціальний діалог за безпосередньої участі профспілок сприятиме прийняттю виважених державних рішень щодо розв’язання нагальних гострих проблем та формування дорожньої карти зближення рівнів життя українських працівників, ветеранів та молоді із мешканцями Європейського союзу.

Ці та інші пропозиції пропонуємо обговорити під час зустрічі Президента України з представниками всеукраїнських профспілок та профоб’єднань.

За дорученням 

Президії Федерації профспілок України Голова ФПУ Григорій Осовий

Немає коментарів

Додати коментар
Конструктор сайтів
Nethouse