Перекласти сторінку

Статті

Звернення президії комітету Городнянської РО Профспілки щодо проекту Закону «Про удосконалення норм законів з метою забезпечення фінансово-економічної стабілізації в Україні»

від 11.09.2014 року № 11

Прем’єр-міністру України

Яценюку А.П.


Шановний Арсенію Петровичу!


Президія комітету Городнянської районної організації Профспілки працівників освіти і науки України відповідно до прийнятого рішення від 11.09.2014 року (протокол №27) звертається до Вас з метою не допустити порушення прав працівників освіти та руйнування сфери освіти, ліквідацію та закриття навчальних закладів, особливо сільської місцевості, погіршення умов для здобуття якісної освіти, пенсійного та соціального забезпечення пенсіонерів, дітей-сиріт.

Законопроект «Про удосконалення норм законів з метою забезпечення фінансово-економічної стабілізації в Україні», який підготувало Міністерство фінансів України, не спрямований на підтримку громадянами України, серед яких і освітяни, створить соціальну напругу та невдоволення діями всього вищого керівництва держави. Переважаюча більшість норм законопроекту звужує порівняно з чинним законодавством зміст та обсяг прав працюючих, пенсіонерів, студентської та учнівської молоді, малозахищених категорій населення, що заборонено статтею 22 Конституції України. В нинішній складний час це є «вибуховим пристроєм сповільненої дії» щодо відношення до влади.

Не можна допустити скасування гарантій фінансового забезпечення галузі освіти та встановлення педагогічним і науково-педагогічним працівникам рівня посадових окладів (ставок заробітної плати) і умов оплати праці спеціалістів закладів освіти, передбачених статтями 61 та 57 Закону України «Про освіту».

Збільшення норми навчального навантаження вчителів з 18 до 20 - 22 годин на ставку призведуть до звільнення учителів. Збільшення норми навчального навантаження вихователів дошкільних навчальних закладів, починаючи з 2015 по 2020 рік, спричинить скорочення ставок і вивільнення людей. Це при тому, що міськи садки мають переповнені дітьми в 1,5 разів групи. Керівники гуртків позашкілля, внаслідок збільшення годин на ставку заробітної плати, стануть жебраками при і так низькому рівні оплати праці та відсутності матеріального забезпечення. Таким чином, армія безробітних співгромадян поповниться значною чисельністю найбільш освіченої, інтелектуальної частини суспільства, що не може не викликати їхнє невдоволення діями влади.

Пропозицій про наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості не менше десяти учнів призведе до закриття шкіл та скорочення штату працівників. Такі дії знищать те, що залишилось від сіл. Для Городнянського району, де найдовший в області загальний маршрут підвезення учнів, це практично неможливо виконати через брак автотранспорту та доріг.

Ручне регулювання Кабінетом Міністрів України питання виплати педагогічним і науково-педагогічним працівникам надбавок за вислугу років, наукові ступені і вчені звання, допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки, виплати щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків, встановлення доплат за класне керівництво, перевірку зошитів, завідування майстернями, навчальними кабінетами,

навчально-дослідними ділянками, що нині провадяться відповідно до норм Законів України за виконання дуже важливої складової забезпечення якісної освіти та виховання, призведе до зменшення чи скасування таких виплат, як це сталося з реалізацією рішення Кабінету Міністрів України про встановлення надбавок педагогам за престижність праці у граничному розмірі до 20 відсотків.

Не можна погодитись з намірами ще більше погіршити й без того звужені права на пенсійне забезпечення шляхом підвищення страхового стажу, зниження розміру пенсій, збільшення стажу для призначення пенсій за вислугу років педпрацівникам, змінити порядок індексації доходів громадян, скасувати норми про відрахування коштів на оздоровлення, на охорону праці, звузити права територіальних громад приймати рішення про реорганізацію та ліквідацію загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів.

Вважаємо, що владою мають бути вжиті дієві заходи для легалізації тіньового бізнесу, боротьби із ухиленням від сплати податків, збільшення оподаткування заможних верств населення, пом’якшення податкового навантаження для громадян із низьким рівнем доходу, чого, зокрема, вимагали учасники Майдану, а не продовжувати наступ на права трудівників, серед яких освітяни, науковці, медики, працівники культури. Вирішення державних проблем, нехай і найважливіших, переважно за рахунок працівників бюджетної сфери та інших незаможних громадян, неприпустимо.

Закликаємо Вас не допустити схвалення закону «Про удосконалення норм законів з метою забезпечення фінансово-економічної стабілізації в Україні» в запропонованій Міністерством фінансів редакції, оскільки реалізація його норм може спровокувати соціальний вибух.

Лише підвищення заробітної плати, яка має забезпечувати платоспроможність громадян для придбання вітчизняних товарів, своєчасну оплату за житлово-комунальні та інші послуги, дозволить відновити економічну активність у державі, розширити сферу зайнятості, розпочати реальну боротьбу з бідністю, забезпечити економічне зростання та підвищення добробуту в країні.


Від імені 800 членів Городнянської районної організації Профспілки працівників освіти і науки України


голова Городнянської РО Г.М. Мироненко
Немає коментарів

Додати коментар
Конструктор сайтів
Nethouse